żona nie chce wyrazić zgody na kredyt

Przy zaciąganiu kredytu bankowego bardzo duże znaczenie ma stan cywilny kredytobiorcy.
Najłatwiej mają kawalerzy i panny, nie muszą prosić partnera o wyrażenie zgody na zaciągnięcie nowego zobowiązania. Jednak ten stan cywilny jest oceniany najgorzej przez banki, gdyż modelowym wzorem kredytobiorcy jest osoba między 35-50 rokiem życia, zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w dużej firmie, zamężna/żonaty bez rozdzielności majątkowej. A do tego najlepiej z dzieckiem na utrzymaniu i mająca kredyt hipoteczny.

Skoro jesteśmy już przy małżeństwach bez rozdzielności majątkowej, to przy kredycie bankowym kredytodawcy wymagają, aby małżonek przystąpił do kredytu jako współkredytobiorca lub wyraził pisemną zgodę na nowy kredyt małżonka.
Co jeśli z jakiegoś powodu żona lub mąż nie zechce wyrazić zgody na nowy kredyt partnera?
Większość banków udzieli kredytu bez zgody małżonka do kwoty 30 000 zł lub 50 000 zł.
Jeśli jednak potrzebujesz większej kwoty, to kliknij w link obok, mam dla Ciebie kredyt bez zgody małżonka do kwoty 150 000 zł!

Małżeństwa z rozdzielnością majątkową mają łatwiej, gdyż scoringowo taki klient jest lepiej oceniany od kawalera, a bank nie może żądać zgody lub przystąpienia współmałżonka do kredytu. Wystarczy udokumentować to aktem notarialnym potwierdzającym rozdzielność.

Separacja, rozwód – należy udokumentować orzeczeniem sądu lub aktem notarialnym.

Wdowa/wdowiec – akt zgonu małżonka.