Nowe obowiązki wobec ZUS i US w 2018 – ważne informacje dla firm

PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS .kredyt bez zaświadczeń z zus

Od 1 lipca 2018r. każdy pracodawca zatrudniający 5 i więcej pracowników ma bezwzględny obowiązek utworzenia swojego profilu na PUE ZUS.  Pracodawcy zatrudniający mniej niż 5 pracowników temu obowiązkowi nie podlegają, ale mogą utworzyć taki profil i według nas jest to jak najbardziej wskazane, rekomendujemy takie rozwiązanie.

Za pośrednictwem PUE pracodawca będzie m.in. otrzymywał zwolnienia lekarskie własne oraz pracowników , składał wnioski o wydanie zaświadczeń o  niezaleganiu w opłatach składek, miał podgląd wszelkich danych dotyczących wysokości opłaconych składek, rejestracji pracowników etc. Celem utworzenia profilu na PUE, osoba reprezentująca firmę pracodawcy musi udać się do terenowego oddziału ZUS właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy wraz z dowodem osobistym, tam otrzyma odpowiedni login, za pomocą którego będzie mogła ustanowić hasło do swojego profilu.

Począwszy od stycznia 2018r. każdy przedsiębiorca opłacający składki na ubezpieczenia do ZUS, będzie je uiszczał jedną kwotą na jednym zwykłym przelewie (zamiast dotychczasowych trzech ZUS-owskich ) na indywidualny numer rachunku bankowego , który każdy otrzymał w stosownym piśmie przesłanym Państwu przez ZUS. Proszę zwrócić uwagę, że ten numer konta jest zakończony NIP-em przedsiębiorcy. Taki sposób regulowania składek wystąpi po raz pierwszy w styczniu 2018r. przy zapłacie składek ZUS za grudzień 2017r.

UWAGA . Wspólnicy spółek osobowych ( cywilnych, jawnych, komandytowych ) mogą opłacać swoje składki z kont bankowych tych spółek , ale muszą je wpłacać na własne indywidualne konto w ZUS , a nie na konto spółki.

 

Urząd skarbowykredyt dla firm bez zaświadczeń z us

Począwszy od 1 stycznia 2018r. wszyscy czynny płatnicy podatku VAT mają bezwzględny obowiązek wysyłania w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) rejestry VAT swoich firm za każdy miesiąc kalendarzowy ( nawet w przypadku podatników kwartalnie rozliczających się z VAT ). Obowiązek przesyłania JPK VAT może być  w ramach dodatkowych obowiązków w imieniu podatników realizowane przez biura księgowe z jakim dany przedsiębiorca współpracuje.

Ponadto podatnicy będą mieli obowiązek na żądanie organu fiskalnego wysyłać inne JPK , w tym takie, które nie będą mogły być tworzone i przekazywane przez biura księgowe. Dotyczy to :
– JPK faktury sprzedaży, które muszą być generowane z programu , z którego podatnik wystawia swoje    faktury,
– JPK wyciągi bankowe , które muszą być generowane z programu bankowego, przekazywaniem JPK prawdopodobnie będą zajmowały się banki, dlatego  sugerujemy kontakt ze swoim bankiem w tej sprawie,
– JPK dokumenty magazynowe, które muszą być generowane z programu magazynowego podatnika (dotyczy firm, które tworzą zgodnie z polityka rachunkowości dokumenty magazynowe typu PZ, WZ, RW itd.)

 

Pamiętaj o tym, że doświadczony pośrednik kredytowy, który obsługuje klientów z całej Polski może zaproponować Ci kredyt dla firm bez zaświadczeń z ZUS i US, jeśli Twoja firma wpadła w chwilowy dołek.